Summer time in Japan! 日本での夏!

It’s summer now!
natsu desu!

It’s really hot!
Hontoni atsui desu.

I like to eat ice cream everyday.
Mainichi ice cream tabetai!

Do you know Baskin Robbins?
Baskin Robbins wo shitte imasu ka.

I love Baskin Robbins Ice cream!
Baskin Robbins Ice daisuki.

205C8862-5DA9-4AA9-ADA2-97843B0854B7

I saw the first Baskin Robbins shop in Fujieda.
Hajimete Baskin Robbins no shoppu wo Fujieda de Mimashita.

I like the Cotton candy flavor.
Ice no aji wa cotton candy ga suki desu.

But it’s not called Baskin Robbins.
Demo Baskin Robbins namae dewa naindesuyone.

I was surprised!
Watashi wa bikkuri shimashita

It’s called 31 ice in Japan!
Nihon de Baskin Robbins no namae wa “31 ice”!

In other countries, everyone calls the shop Baskin Robbins.
hokano kuni dewa Baskin Robbins to yobi masu.

They do not know 31 ice.
31 ice to itte mo wakarimasen.

It’s interesting.
Omoshiroi desu ne!